Deratyzacja chroni mieszkańców przed groźnymi chorobami przenoszonymi przez szczury

Deratyzacja chroni mieszkańców przed groźnymi chorobami przenoszonymi przez szczury

Deratyzacja Wrocław musi być przeprowadzona dwa lub trzy razy w ciągu roku. Podstawa prawną tej obowiązkowej deratyzacji jest Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Wrocławia, który przyjęty został 23 lipca 2020 przez Radę Miejską Wrocławia Uchwałą XXV/672/20.

Co to jest deratyzacja?

Jest to po prostu odszczurzanie. Nazwa deratyzacja znaczy odszczurzanie. Termin deratyzacja utworzono łącząc dwa łacińskie słowa: de oznaczające niszczenie oraz ratus oznaczające szczura. Oczywiście termin deratyzacja rozciągnięto na zwalczanie innych szkodników: myszy, os, szerszeni, pluskiew, komarów.

Kiedyś czytałem książkę o działalności lekarzy w Średniowieczu i dowiedziałem się z niej, że szczury przenosiły różne zarazki powodujące groźne epidemie. Dziś wiemy, że szczury przenoszą zarazki około 60 groźnych chorób: wśród nich są:

 • dżuma,
 • riketsjozy,
 • gorączka szczurza,
 • tularemia,
 • leptospiroza
 • i wiele innych może rzadko występujących, ale bardzo groźnych dla człowieka chorób.

Dlatego nie wyrzucajmy resztek jedzenia do kanalizacji, bo tam nimi karmią się szczury

Obowiązkowa deratyzacja w ciągu roku ma być przeprowadza trzy razy na terenie centrum Wrocławia oraz dwa razy na pozostałym terenie.
Zgodnie ze wspomnianym wyżej regulaminem deratyzacji podlegają:

 • spożywcze obiekty handlowe;
 • magazyny w których przechowywane są artykuły spożywcze oraz płody rolne;
 • budynki o wielu mieszkaniach posiadające piwnice;
 • obiekty gastronomiczne wraz z ich podwyższonymi ogródkami gastronomicznymi;
 • gospodarstwa hodowlane i rolne;
 • szpitale i inne obiekty lecznicze;
 • ogród zoologiczny;
 • zakłady zajmujące się przetwarzaniem żywności;
 • zakłady zajmujące się zbiorowym żywieniem (stołówki);
 • znajdujące się na terenie Wrocławia pomieszczenia gospodarcze i różne komórki;
 • tereny wewnętrzne na osiedlach znajdujące się między blokami oraz miejsca składowania odpadów (śmietniki).

Deratyzacja Wrocław dotyczy nie tylko właścicieli i współwłaścicieli, ale także osób posiadających daną nieruchomość w użytkowaniu wieczystym oraz osób i jednostek organizacyjnych posiadających daną nieruchomość w zarządzie, raz innych osób prawnych lub fizycznych dysponujących nieruchomościami na terenie Wrocławia.

Jako terminy deratyzacji wyznaczono okresy: od 1 marca do 31marca bieżącego roku; od 1 lica do 31 lipca bieżącego roku, oraz od 1 listopada do 30 listopada bieżącego roku. W tych terminach przeprowadzona zostanie deratyzacja na obszarze określonym jako Centrum Wrocławia. Jest to teren ograniczony:

 • rzeką Odrą;
 • mostem Milenijnym;
 • ulicą Milenijną;
 • ulicą Na Ostatnim Groszu;
 • estakadą Gądowianką;
 • ulicą Klecińską;
 • ulicą Petuniową;
 • aleją Generała Hallera;
 • aleją Armii Krajowej;
 • Lasem Rakowieckim
 • oraz Starą Odrą.

Na pozostałym terenie deratyzacja będzie przeprowadzana w dwóch terminach: od 1 marca do 31 marca oraz od 1 listopada do 30 listopada.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Deratyzacja chroni mieszkańców przed groźnymi chorobami przenoszonymi przez szczury

Leave a Reply